STARRING -- ARYAN SIGDEL, NAMRATA SHRESTHA, JIWAN LUITEL, KESHAB BHATTARAI, ASHOK SHARMA, BS RANA, SUSHAMA KARKI, ZENISHA MOKTAN

DIRECTOR - SUDARSHAN THAPA 
PRODUCED BY - PRABHU S.J.B RANA & PRAJWAL S.J.B. RANA
EXECUTIVE PRODUCER - PRITAM SINGH
SPECIAL APPEARANCE - REKHA THAPA
MUSIC DIRECTOR - SUGAM POKHREL & BIPIN ACHARYA
CINEMATOGRAPHER - RAJESH SINGH &PURU PRADHAN
FIGHT DIRECTOR - ANIL RAI
STORY - SUVAS S. BASNYAT

Powered by Blogger.

Video Post